Конкурсна діяльності школярів


Аналіз конкурсної діяльності школярів як показник сформованості національної свідомості та патріотизму!

Про сформованість національної свідомості та патріотизму свідчить постійна участь школярів у чисельних різноманітних конкурсах громадянського спрямування.

Проаналізуємо результати цієї діяльності учнів за 2014-2015 та 2015-2016 навчальні роки.

2015- 2016 навчальний рік:


У 2015- 2016 навчальному році взяли участь у 35 конкурсах, фестивалях, конференціях тощо. Із них: міжнародні – 2, Всеукраїнські – 6, обласні – 12, міські – 15.
Вибороли: 9 – І місць; 7 – ІІ місць; 7 – ІІІ місць.
Понад 30 учнів стали лауреатами різноманітних конкурсів і фестивалів:
- Всеукраїнський конкурс «Я хочу жити в якісному світі» - Бінь Микита – ІІ місце;
- Всеукраїнський конкурс «Дружать діти на планеті» - Кальченко Олена – І місце;
- Міський літературний конкурс «Нам не потрібна війна»: Піцикевич Юлія, Пономаренко Марія – І місце, Космач А., Коваленко Т. – ІІ місце, Віштал Ренат – ІІІ місце;
- Обласний конкурс образотворчого мистецтва «Мирний атом в долонях людини» - Бінь Микита, Самойленко Артем – ІІ місце;
- Міський конкурс образотворчого мистецтва «За майбутнє без Чорнобилю» - Кальченко Олена – І місце;
- Обласний конкурс «Сила. Мужність. Честь.» - Греб Наталія – ІІІ місце;
- Обласний конкурс «Я за єдину Україну» - Коробов Михайло – І місце, Піцикевич Юлія, Каширін Євген – ІІ місце, Греб Наталія – ІІІ місце;
- Обласний конкурс «Ювілей улюбленої книги» - призери Лиман Максим, Чиньонна Тетяна, Коробов Михайло, Лукіна Анна;
- Міський конкурс українських віночків - колектив 9-их класів – ІІ місце;
- Обласний конкурс ораторського мистецтва «Заговори, что я тебя увидел» - Каширін Євген, Гойдіна Тетяна – І місце, Шеремета Андрій – ІІІ місце;
- Обласна конференція «Земля за порогами» до ювілею Острова Хортиці – призер Лукач Ксенія;
- Міський етап Всеукраїнського конкурсу «Сокіл» «Джура» - Рій «Характерники» - 10-А, 10-Б класи – ІІІ місце.

2014- 2015 навчальний рік:


У 2014-2015 навчальному році багато учнів стали лауреатами фестивалів та конкурсів національно-патріотичного спрямування.
Вибороли І місць – 10, ІІ місць – 8, ІІІ місць – 4 у наступних конкурсах, як-от:
- Обласний конкурс «Країна моя - Україна» - Лобанова Катерина – ІІ місце (номінація фото);
- Обласний конкурс «Країна моя - Україна» - Синкова Анастасія – ІІІ місце (номінація образотворче мистецтво);
- Обласний конкурс «Країна моя - Україна» - Кравченко Людмила, Богданова Марія – ІІ місце (номінація літературний жанр);
- Обласний конкурс «Країна моя - Україна» - Коробов Михайло – І місце (номінація літературний жанр);
- Міський літературний конкурс «Нам не потрібна війна» - Богданова Марія – І місце;
- Міський літературний конкурс «Нам не потрібна війна» - Коробов Михайло – гран-прі;
- Міський конкурс образотворчого мистецтва «Чорнобильська палітра» - Бінь Микита – І місце;
- Обласний конкурс образотворчого мистецтва «Мирний атом» - Бінь Микита – І місце;
- Обласний конкурс «Світ без насилля» міський етап номінація фото: Хохлачова Катерина – І місце, Лобанова Катерина, Суліменко Катерина – ІІ місце, Кальченко Ольга – ІІІ місце;
- Регіональний вокальний конкурс «Спадщина» - Волкова Анна – І місце;
- Міська вікторина «Історія українського козацтва» - учні 5-8 класів вибороли абсолютну першість;
- Міський конкурс «Об’днаймося ж, брати мої» - Греб Наталя – І місце; Коробов Михайло – ІІ місце;
- Міський конкурс «Разом граємо та права дітей вивчаємо» розробка й проведення заходу «Подорож у країну Гігієну» для учнів початкових класів – І місце;
- Міський конкурс ораторського мистецтва «Заговори, чтоб я тебя увидел» - міський етап Шеремета Андрій – І місце, Александрова Аліна – ІІ місце, Шевченко Влада – ІІІ місце;
- Обласний конкурс ораторського мистецтва «Заговори, чтоб я тебя увидел» – Шеремета Андрій 9-А – ІІІ місце;
- Міжнародний конкурс ораторського мистецтва англійською мовою – обласний рівень – лауреати Александрова Аліна, Левенсон Георгій.

Тож, ефективність громадянського виховання взагалі й національно-патріотичного виховання зокрема залежить від форм і методів його організації як у навчальний, так і позаурочний час. Пріоритетна роль належить як активним методам і формам, що ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії, спрямовані на самостійний пошук істини і сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи, творчості, так і традиційним (бесідам, диспутам, лекціям, семінарам, різним формам роботи з книгою, періодикою).

Патріотизм – це духовно-моральний принцип життєдіяльності особистості, який характеризується відповідальним ставленням людини до рідного краю, до Батьківщини, до народу, це активна праця на благо Вітчизни, примноження її багатств, розбудова науки та культури, захист свободи та честі своєї держави. Справжній патріот не може жити повноцінним життям, бути щасливим без праці на благо своєї країни, без боротьби за краще життя українського народу та України. Патріотичні почуття українського народу є емоційним аспектом національного державницького світогляду, що включає почуття належності до України, її історії, віру в майбутнє своєї держави. Найвищою формою патріотизму виступає почуття любові до Батьківщини, готовність терпіти муки й навіть іти на смерть заради неї. Польський письменник Ц. Норвіда якось сказав: «людина, щоб бути щасливою, має знати, навіщо жити, для чого жити, за що вмерти». Тому, крім почуттів і переконань, важливим аспектом є патріотична діяльність, яка включає:
- усвідомлення глибокого зв’язку з народом, участь у його справах, турбота про його благо;
- збереження та примноження культури, традицій, звичаїв, обрядів рідної країни;
- дотримання вироблених народом моральних норм і правил, законів держави;
- знання символів своєї Батьківщини; діяльність, спрямовану на утвердження державності свого народу, зміцнення належності своєї держави та готовність її відстоювати;
- знання історії свого роду, народу, прихильність до рідних місць;
- сумлінне виконання своїх обов’язків у навчанні, вміння творчо працювати.

У системі патріотичного виховання дітей важливо правильно пов’язувати минуле і сучасне нашої країни, утверджувати наступність кращих традицій поколінь. Чим сильніше діти відчувають зв’язок часу, зв’язок своїх особистісних інтересів з інтересами Вітчизни, тим краще вони розуміють свою відповідальність у розбудові суверенної незалежної України.

Простежується пряма закономірність: чим глибше проникнення учнів у скарбницю матеріальної і духовної спадщини та осмислення ними найвищих досягнень своєї нації, тим глибші патріотичні почуття.

Отже, система виховної роботи з формування в учнів патріотичних почуттів і національної свідомості має бути побудована так, щоб гармонійно поєднати надбання національної культури з історичним минулим, сучасним і майбутнім нашої нації й держави.