Організація навчально-виховного процесу


Робочий навчальний план школи на 2016/2017 навчальний рік складений на основі Типових навчальних планів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України.

Режим роботи школи 5-денний, заняття проводяться в одну зміну.

Тривалість уроків:
в 1-х класах – 35 хвилин
в 2-4 класах – 40 хвилин
в 5-11 класах – 45 хвилин
Тривалість перерв – 10 хвилин, після 2,3 уроків – 20 хвилин.

Навчальні заняття організовані за семестровою системою:
І семестр з 1 вересня по 28 грудня
ІІ семестр з 11 січня по 27 травня
Тривалість канікул не менше 30 календарних днів.

Організація навчально-виховного процесу
Організація навчально-виховного процесу


Закінчення навчального року проводиться річним оцінюванням навчальних досягнень учнів усіх класів та державною підсумковою атестацією випускників початкової, основної та старшої школи.

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організована протягом навчального року відповідно до рішення педагогічної ради школи.

Відповідно до профілю іноземної філології, поглиблено вивчається англійська мова в 1-11 класах, спецкурси (обов’язкові): література Англії, країнознавство, ділова іноземна мова. Вивчаються німецька та французька мови як другі іноземні мови з 5-го класу.

Організація навчально-виховного процесу
Організація навчально-виховного процесу


Відповідно до заяв батьків учнів 10, 11-х класів замість годин Технології введено курс «Інформаційні технології»: у 10-х класах – «Комп’ютерне моделювання», у 11-х класах – «Веб-дизайн».

Варіативна складова спрямовується на викладання російської мови в 2-11-х класах, образотворчого мистецтва в 1-7 класах, німецької та французької мов в 8,9-х класах, індивідуальну роботу з учнями, проведення групових консультацій, додаткових занять з окремих предметів.

Організація навчально-виховного процесу
Організація навчально-виховного процесу


На базі школи працюють два міжшкільні факультативи: з української мови та англійської мови.

Для використання учнями бібліотечного фонду, з метою навчання, створені всі умови. Учні забезпечені навчальною літературою та підручниками, але нажаль учні 4,7-х класів забезпечені на 50%.

Організація навчально-виховного процесу
Організація навчально-виховного процесу


Останні події на анонси
Важливо! Графік проведення тестування з фізичної підготовленості учнів БСШ №16 з метою визначення та підвищення рівня фізичної підготовленості учнівської молоді, поліпшення здоров'я. Докладніше