Психолого-педагогічний клуб «Підліток»


лого
Назва гуртка: Психолого-педагогічний клуб «Підліток»
Напрямок: Соціально-реабілітаційний
Кількість учнів: 16
Місце проведення занять: кабінет № 40
Час роботи: П’ятниця - 12:55-13:40

Кондратюк Наталя Петрівна
Керівник: Бєдунова Олена Михайлівна.
Спеціальність: Педагогіка та методика початкового навчання (1985), Психологія (2003 р.)
Кваліфікація: вчитель початкових класів, практичний психолог
Рік атестації: 2016 рік, вища категорія, звання «психолог-методист»
Стаж: загальний педагогічний стаж становить 30 років. Практичного психолога – 14 років
Девіз гуртка: "В житті буваєш підлітком лиш раз!"

Мета:
- Сформувати у підлітків усвідомлення відповідального ставлення до особистого здоров`я та життєвих цінностей .
- Формування в учнів переконання в необхідності дотримання здорового способу життя-важливої умови підвищення ефективності профілактики шкідливих звичок.
- Організація та проведення зустріч учнів з працівниками правоохоронних органів, громадських організацій лікарями, волонтерами навчальних закладів міста.

Реалізація заходів клубу «Підліток» з пропаганди здорового способу життя серед шкільної спільноти відбувається в різних формах: індивідуальне та групове консультування; лекції, бесіди, лекторії; відео лекторії зі статевого виховання; засідання круглого столу з проблем підготовки молоді до сімейного життя; тренінги; тематичні семінари; вуличні ігротеки, де діти набувають практичних навичок ведення здорового способу життя й отримують інформацію про його переваги; профілактики ВІЛ/СНІДу й інфекцій, що передаються статевим шляхом; проведення досліджень для з'ясування потреб підлітків та ефективності проведених заходів. Мета клубу полягає у формуванні у підлітків усвідомлення відповідального ставлення до особистого здоров`я та життєвих цінностей; переконання в необхідності дотримання здорового способу життя – важливої умови підвищення ефективності профілактики шкідливих звичок, організація та проведення зустріч учнів з працівниками правоохоронних органів, громадських організацій лікарями, волонтерами навчальних закладів міста.

Важливим напрямом роботи клубу «Підліток» є інформаційно-просвітницька робота з дітьми та молоддю. Дослідження, які вивчають різні залежності людини, доводять, що рівень про інформованості про шкідливість куріння, алкоголю, наркотиків не має безпосереднього впливу на рівень поширеності цих звичок, проте це не означає, що така інформація не потрібна. Навпаки, лише систематичні та достовірні знання спонукають людину замислитися над важливістю цієї проблеми, внести корективи до власного способу життя або докорінно змінити його.

Так, одним із дієвих заходів клубу «Підліток» був проект «Твоє життя - твій вибір» , метою якого була профілактика віл-інфекції через інформування учнівської молоді, а завдання – сформувати знання молоді про згубний вплив нездорового способу життя на здоров'я людини; розвивати почуття відповідальності за збереження свого здоров'я і здоров'я інших людей.

Однією з продуктивних форм роботи клубу «Підліток» стала організація тематичних заходів у старших класах, які були спрямовані на розширення знань учнівської молоді про СНІД, а саме: диспут на тему: «СНІД: факти та вигадки»; вікторина «ВІЛ-інфекція та СНІД у світі та в Україні», що мала на меті інформування старшокласників із цієї проблеми; вечір-зустріч із цікавими людьми - лікарями, юристом, що проводиться у формі запитань і відповідей; невимушеність спілкування полягала у тому, що учні могли подати запитання у письмовій формі; анкетування учнівської молоді «Що ви знаєте про СНІД» тощо. Для досягнення ефективних результатів у формуванні та розвитку навичок здорового способу життя пропонуємо найбільш популярні та дієві, на нашу думку, форми роботи в молодіжному середовищі, інноваційні методики, такі як інтерактивні театралізовані вистави, молодіжні лекторські групи, тренінгові бюро.

Інтерактивні театралізовані вистави – це новітня методика, яку клуб «Підліток» використовує для профілактики нездорової поведінки серед молоді. Суть інтерактивності полягає в тому, що члени клубу зображають певну проблемну ситуацію в молодіжному середовище (нерозуміння серед підлітків, тиск з боку друзів, сварка з батьками тощо). Більшість сюжетів, що розігруються акторами інтерактивного театру, висвітлюють негативні явища у молодіжному середовище (наркоманію, паління, вживання алкоголю). Виступи інтерактивного театру проводяться під час масових загальношкільних заходів, молодіжних акцій тощо. За результатами роботи молоді глядачі зазначають неабиякий позитивний вплив театральних сцен на молодь, адже театралізовані вистави допомагають подивитися на власне життя начебто зі сторони. За даними опитувань після вистав, актуальність тематики відмітили близько 80% глядачів, а близько 5% впізнали у розіграних ситуаціях власну історію.

Ще однією із форм залучення молоді до пропаганди здорового способу життя є робота лекторської групи, що покращує сприйняття інформації в учнівському середовищі. Лектори клубу «Підліток», намагаються не лише зацікавити слухачів предметом обговорення, а й переконати молодь в необхідності відповідального ставлення до власного здоров'я, необхідності зміни поведінки на більш прийняту, безпечну (міні-лекція для підлітків «Стилі спілкування, уникаємо конфліктів»). Лекційна робота проводиться систематично під час виховних годин і тематичних тижнів. Як правило, молодіжна лекторська група (2-4 особи) 1-2 рази на місяць виступає з визначеною тематикою перед своїми однолітками. Часто підчас проведення лекційних занять використовуємо відео сюжети на відповідні тематики, роздаємо спеціально підготовлені інформаційні матеріали. Під час проведення лекційної роботи відбувається залучення молоді до реалізації соціальних програм, розповсюджується необхідна для підлітків інформація. Показником результативності діяльності лекторської групи є запрошення її учасників у інші навчальні заклади для подальшої співпраці, повторних виступів.

На профілактичну роботу серед учнів спрямована організація роботи тренінгової групи клубу «Підліток». Тренінгова група – це члени клубу, які займаються профілактичною діяльністю, проводячи різноманітні тренінги; володіють необхідними методичними матеріалами. Робота тренінгової групи спланована так, щоб підлітки навчились передавати профілактичні знання, набуті на заняттях, одноліткам. Крім того, ставиться завдання не тільки навчати волонтерів проведенню профілактичної роботи в молодіжному середовищі, а й розвинути у тренерів здібності розуміти себе, свої потреби; розвинути вміння протистояти негативному впливу оточуючих, навчити жити здоровим повноцінним життям.

Психолого-педагогічний клуб Підліток
Психолого-педагогічний клуб Підліток


Психолого-педагогічний клуб Підліток
Психолого-педагогічний клуб Підліток