Німецький клуб «Deutschclub»


лого
Назва гуртка: Німецький клуб «Deutschclub»
Напрямок: Гуманітарний

Михайлець Ганна Анатоліївна
Керівник гуртка: Магрицька Ганна Анатоліївна
Посада: вчитель іноземних мов
Кваліфікація: вища категорія
Звання: старший учитель
Предмет, який викладає: німецька мова, країнознавство

Oh, wie schön ist Deutschclub!
Bücher, Wörter, Bild und Karte Deutschclub, Deutschclub, Deutschclub Lesen, schreiben, rechnen, sprechen
Oh, wie schön ist Deutschclub!
Lesen, schreiben, rechnen, sprechen
Tra-la-la-la-la-la.
Lieder, Schreiben, Spiel und Sprechen Deutschclub, Deutschclub, Deutschclub Spielen, tanzen, singen, turnen
Oh, wie schön ist Deutschclub!
Spielen, tanzen, singen, turnen
Tra-la-la-la-la-la.

Мета:
Практична: навчити учнів отримувати інформацію та вести бесіди за темами, удосконалювати навички усного мовлення, розширювати словниковий запас учнів за допомогою нової лексики.
Освітня: поглибити знання учнів з різних тем.
Розвивальна: розвивати уяву, слухову пам’ять, мовленнєву реакцію, мовну здогадку, інформативну мотивацію навчання та мислення учнів. Виховна : виховувати в учнів любов до рідної мови, толерантність, підкреслити важливість вивчення іноземних мов, звернути увагу учнів на те, що знання іноземних мов збагачує людину, відкриває їй нові можливості, навчати цінувати рідне слово.

Завдання клубу:
- Заохочувати учнів до подальшого самовдосконалення в галузі володіння мовою, поглибленню мовних знань, розвиваючи та удосконалюючи навички мовленнєвої компетенції.
- Розвивати комунікативні, інтелектуальні, пізнавальні здібності учнів, навички соціокультурної компетенції на базі створення реальних комунікативних ситуацій.
- Залучити учнів до роботи з додатковою літературою, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами.
- Виховувати в учнів культуру спілкування, розвивати вміння висловлюватись вільно та навчити толерантно вступати в дискусію з різних питань, відстоювати свою думку з її чіткою аргументацією, швидко реагувати на протилежну думку опонента, займаючи певну позицію з розглянутої проблеми.
- Виховувати в учнів свідомість, яскраву особистість з активною позицією в житті, повагу до батьків, один до одного, вчителів, людям старшого покоління, а також почуття гордості та любові до країни, сім’ї, школи.
- Розвивати в учнів уміння представляти рідну культуру, країну, стиль життя людей у процесі іншомовного культурного спілкування. За час роботи клубу гуртківці здійснили цікаві неповторні віртуальні подорожі: «Подорож Німеччиною», «Визначні міста Німеччини», ознайомилися з традиціями та звичаями німецькомовних країн. Члени гуртка беруть участь у святах і засіданнях «День Матері», «Різдвяні казки», «Новорічна історія», «Спорт у нашому житті» тощо. Також гуртківці є активними учасниками тижнів іноземних мов і різноманітних конкурсів знавців німецької мови таких як Всеукраїнський конкурс «Орлятко».

Німецький клуб Deutschclub
Німецький клуб Deutschclub