Друковані роботи вчителів


Олейнікова Оксана Георгіївна
- "Формування творчої особистості: проблеми і пошуки. Практична діяльність у навчальному процесі середньої школи".Збірник наукових праць. (Педагогіка і психологія) Випуск №42, 2007рік.
- "Деякі аспекти технології розвитку критичного мислення“. Збірник доповідей ІІІ Міжнародного конгресу «Українська освіта у світовому часопросторі», Київ, 2009 р.
- "Розвиток комунікативної компетенції учнів на уроках іноземної мови“. Збірник наукових праць БДПУ, 2010р.
"Деякі аспекти технології розвитку критичного мислення". Збірник доповідей ІІІ Міжнародного конгресу «Українська освіта у світовому часопросторі», Київ, 2009 р.
- "Розвиток комунікативної компетентності учнів на уроках іноземної мови". Збірник наукових праць БДПУ №4, 2009р.
- Гендерний компонент в англійських прислів’ях.Робота увійшла до міжвузівського збірника наукових статей – «Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство», 2011р.
- Розвиток критичного мислення на уроках іноземної мови.Передано до друку до збірника наукових праць БДПУ, 2012р. Робота увійшла до міжвузівського збірника наукових статей – «Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство», 2011р.
- "Активізація навчально-пізнавальної та творчої діяльності учнів на уроках домашнього читання з іноземної мови“. Збірники наукових праць "Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки“. Випуск 23.
- "Проектний метод навчання та його значення для активізації пізнавальної діяльності" Збірники наукових праць "Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки“. Випуск 24.
- "Проектна діяльність у навчальному процесі середньої школи" Збірники наукових праць "Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки“. Випуск 42.
- Розвиток творчих здібностей на уроках іноземної мови. Збірник матеріалів «Сучасні германістіка та романістика: мова в контексті культури»-2015.

Нюкало Олена Володимирівна
- "На шляху до створення україномовного простору". Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “ Мова як чинник формування громадянина України ”, Запоріжжя, 2008р.
- "Розвиток критичного мислення в процесі викладання української літератури й під час позакласної роботи – запорука розширення україномовного простору“. Збірник доповідей ІІІ Міжнародного конгресу «Українська освіта у світовому часопросторі», Київ, 2009 р.
- “Розвиток мовленнєвої компетенції школярів у процесі викладання літератури в екзистенціально-діалогічному аспекті ”.Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “ Мова як чинник формування громадянина України ”, Запоріжжя, 2008р.
- Фанфік: панацея для подолання «хвороби 6е читання» чи самоомана. Методичний посібник ІФ БДПУ, 2013р.
- Формування ціннісних орієнтацій учнів у процесі вивчення творчого доробку Т.Шевченка в курсі української літератури. Методичний посібник ІФ БДПУ, 2014р.

Ткачова Катерина Миколаївна
- Природа сміху в повісті І.Нечуя-Левицького "Кайдашева сім’я". Збірник матеріалів регіонального науково-практичного семінару «Сучасний урок української мови в парадигмі компетентнісного підходу: здобутки та перспективи», березень , 2011р.
- Образ пісні в романі-пісні Г.Лютого «Мама-Марія». Література рідного краю в навчальних закладах Запорізької області» (посібник для вчителів і студентів-філологів), 2013р.
- Морально-етичні проблеми за казкою Г.Малик «Пригоди Алі в країні Недоладії». Література рідного краю в навчальних закладах Запорізької області» (посібник для вчителів і студентів-філологів), 2014р.

Заєнчковська Валентина Федорівна
- "Вінок сонетів", Збірник «Поэты Русского собрания. Три страницы о любви», 2008 рік
- “Розвиток мовленнєвої компетенції школярів у процесі викладання літератури в екзистенціально-діалогічному аспекті”. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “ Мова як чинник формування громадянина України ”, Запоріжжя, 2008р.
- “Заговори со мной, чтоб я тебя увидел”. Методичні розробки з культури мови й російському мовному етикету « Я учу руському язику», ЗОІППО, Запоріжжя.

Михайлець Ганна Анатоліївна
- "Навчання комунікативного читання на уроках німецької мови“. Збірник наукових праць БДПУ (Педагогічні науки), №2, 2011 рік.
- Шляхи формування мовленнєвої компетенції на уроках читання німецької мови. Передано до друку до збірника наукових праць БДПУ, 2012р.
- Аудіовізуальні форми як нетрадиційні методи навчання іноземної мови. Збірник матеріалів «Сучасні германістіка та романістика: мова в контексті культури»-2015.

Грицан Ганна Леонідівна
- "Екскурсія до автопортретної галереї Т.Г.Шевченка" (виховний захід). Журнал «Вивчаємо українську мову та літературу» № 5 (189), лютий, 2009 рік.
- Від компетентного вчителя до компетентності учня. Збірник матеріалів регіонального науково-практичного семінару «Сучасний урок української мови в парадигмі компетентнісного підходу: здобутки та перспективи», березень, 2011р.

Коробов Олександр Валерійович
- "Формування та розвиток іншомовної соціолінгвістичної компетенції на уроках англійської мови“. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародного науково-практичного семінару "Творчі підходи та методи викладання іноземних мов", БДПУ, 2011 рік.
- Неологізми в сучасній газетній лексиці. Робота увійшла до міжвузівського збірника наукових статей – «Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство», 2011р.
- Застосування комп’ютерних засобів навчання на уроках англійської мови. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку» БДПУ 2014 рік

Коробова Ольга Олександрівна
- "Використання новітніх комп’ютерних технологій у навчанні іноземних мов“. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Творчі підходи та методи викладання іноземних мов», БДПУ, 2011 рік.
- Структурно-семантична характеристика субстантивних композит-бахувріхів сучасної англійської мови. Робота увійшла до міжвузівського збірника наукових статей – «Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство», 2011р.
– Формування акмеологічної позиції учнів через у літературних творчих конкурсах. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку» БДПУ 2014 рік.

Іванісова Вікторія Олександрівна
- "Комунікативна компетенція як компонент компетентнісного підходу до навчання іноземних мов".Збірник наукових праць. Випуск № 33 ЗОІППО, гуманітарний університет, 2007 р.
- "Комунікативна компетенція як компонент комунікативного підходу до навчання іноземних мов" Збірники наукових праць "Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки“. Випуск 43.

Гіренко Валерій Миколайович
- Привітання колегам «Жінкам хімікам» до Міжнародного жіночого дня 8 Березня. Журнал «Хімія», № 5 (233), березень, 2011р.

Степанова Людмила Миколаївна
- "Міграційні та урбанізаційні процеси“. Журнал «Географія», №17 (189),вересень, 2011рік.

Дойнова Оксана Романівна
- "Формування соціокультурної компетенції учнів у процесі навчання аудіювання на уроках німецької мови“. Збірник наукових праць БДПУ (Педагогічні науки), №2, 2011 рік.
- Формування іншомовноісоціокультурноі компетенціі на уроках німецької мови. Збірник матеріалів « Сучасні германістіка та романістика: мова в контексті культури»-2015.

Лакісова Віталія Михайлівна, Шеремета Вікторія Володимирівна
- Зошит із математики серії «Тренажер» для учнів 2, 3, 4-х класів. Зошит із математики, видавництво «Ранок», 2011 рік.

Богдан Наталя Петрівна
- Підготовка старшокласників до ЗНО з англійської мови. Збірник наукових праць, БДПУ, інститут філології 2011 рік. Журнал «English», квітень, 2012р.
- Підготовка учнів старших класів до письмових тестів. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку» БДПУ 2014 рік.

Веселов Віктор Володимирович
- "Взаємодія тіл. Сила – міра взаємодії". Журнал «Фізика» №33 (405), листопад ,2009р.

Пасічник Анна Валентинівна
- “Особливості розумового виховання молодших школярів." Журнал «Початкова освіта» №5-7 (485-487), лютий, 2009р.

Касян Наталя Володимирівна
- Відкритий урок з природознавства «Сили. Види сил». Журнал «Біологія» №36 (264), 2009 рік
- Хімія – це життя.Журнал «Хімія» № 6 (378), лютий 2013р.

Антощак Марина Миколаївна
- "Участь М. О. Корфа в роботі земських органів".Збірка. Тези доповідей науково-практичної конференції. БДПУ, 2008 р.

Іванісова Вікторія Олександрівна
- Розвиток критичного мислення на уроках іноземної мови та в позакласній діяльності як засіб формування соціальної, інформаційної та комунікативної компетентностей. Передано до друку до збірника наукових праць БДПУ, 2012р.

Щербакова Олена Анатоліївна
- Особливості використання методу проектів та комп’ютерних технологій на уроках англійської мови. Передано до друку до збірника наукових праць БДПУ, 2012р.

Врублевська Людмила В’ячеславівна
- Формування комунікативної компетенції на уроках англійської мови шляхом розвитку мовленнєвих умінь та навичок. Передано до друку до збірника наукових праць БДПУ, 2012р.

Дехтярук Наталя Георгіївна
- Синтактико-семантичний аналіз складових слів в англійській мові. Робота увійшла до міжвузівського збірника наукових статей – «Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство», 2011р.

Бедунова Олена Михайлівна
- Права дитини очима педагогів. Навчально – методичний посібник -2015,Запоріжжя.

Клевцова Світлана Леонідівна
- Хімія – це життя. Журнал «Хімія» № 6 (378), лютий 2013р.