Методична рада БСШ №16


З метою залучення педагогів до науково – методичної роботи створено науково – методичну раду, розроблено структуру методичної роботи яка сприяє більш повній професійній самореалізації вчителів, їх професійному й особистісному зростанню, дозволяє підвищити особисту відповідальність за рівень власного професіоналізму, втілити в життя нові підходи до управління, сутність яких можна коротко сформулювати так: «Успішний заклад. Успішний педагог. Успішний вихованець».

Голова методичної ради:
Кондратюк Н.П. – директор школи.

Члени методичної ради:
Нюкало О.В. – заступник директора;
Воронкіна М.В. – заступник директора;
Коробова О.О. – заступник директора;
Клевцова С.Л. – заступник директора;
Олейнікова О.Г. – заступник директора;
Матвєєва Т.Ю. – учитель математики;
Дехтярук Н.Г. – учитель іноземних мов;
Шеремета В.В. – учитель початкових класів;
Грицан Г.Л. – учитель української мови та літератури;
Волошин В.Є. – учитель фізичної культури;
Бєдунова О.М. – психолог;
Мартинюк З.О. – соціальний педагог.

План роботи методичної ради БСШ №16 на 2016-2017 навчальний рік


Вересень:
- Вивчення, аналіз нормативних документів МОНУ.
- Аналіз наказу «Про стан методичної роботи з педкадрами в 2015/2016н.р.»
- Аналіз наказу «Про організацію методичної роботи з педкадрами в 2016/2017н.р.»
- Аналіз наказу «Про організацію роботи педколективу з обдарованою молоддю.»
- Затвердження планів роботи Ш МО, наставництва.

Жовтень:
- Підготовка матеріалів до шкільних предметних олімпіад.
- Співбесіда з учителями, які атестуються в 2016/17н.р.
- Складання графіка відкритих уроків, заходів на 2016/17н.р.
- Аналіз моніторингу якості знань учнів.

Січень:
- Аналіз стану відвідування та взаємовідвідування уроків, стану роботи школи за перший семестр.
- Аналіз результатів предметних олімпіад.
- Про створення і роботу секцій ШНТ «Плеяда», управлінське супроводження підготовки здібних та обдарованих учнів до інтелектуальних змагань 2017/18 н.р.
- Огляд новинок психолого-педагогічної літератури.

Березень:
- Відстеження результативності педагогічної діяльності колективу з реалізації четвертого,підсумкового етапу науково-методичної проблемної теми «Підвищення рівня якості освітніх послуг через формування акмеологічного середовища».
- Підготовка до педради «Результативність діяльності педагогічного колективу у формуванні акмеологічного простору «Школи Успіху та життєтворчості». - Аналіз роботи з обдарованими,ШНТ «Плеяда».

Травень:
- Аналіз результатів фестивалю педагогічних ідей та інновацій.
- Моніторинг результативності реалізації самоосвітньої теми вчителями школи.
- Стан курсової перепідготовки педкадрів, результати атестації в 2016/2017н.р.
- Аналіз стану методичної роботи в 2016/2017н.р., перспективне планування.