Задачі методичної роботи з педкадрами на 2016-2017 навчальний рік


Основним змістом науково-методичної роботи на сучасному етапі є зростання рівня педагогічної майстерності вчителя, досягнення ним акме-вершин у професійній діяльності, упровадження в роботу школи акмеологічних технологій навчання та виховання, зміцнення та раціональне використання науково-методичної бази. Це гарантує якісний і цілісний розвиток особистості педагога й школяра, формування освіченої, компетентної, соціально адаптованої, креативної, морально та фізично здорової, життєтворчої та життєдіяльної особистості – представника ХХІ століття, сприяє удосконаленню інноваційного освітнього простору “Школи Успіху та Життєтворчості” та переходу до педагогіки толерантності, прагненню до успіху через винаходи й наукові відкриття.

З метою забезпечення позитивних результатів в організації науково-методичної роботи школи протягом 2016-2017 навчального року, необхідно:

1.Продовжити роботу над:
- реалізацією четвертого (підсумкового) етапу міської науково-методичної теми «Підвищення рівня якості освітніх послуг через формування акмеологічного середовища»;
- удосконаленням моделі компетентного випускника «Школи Успіху та Життєтворчості» - акмевипускника, глобалістичної людини, здатної діяти в широкому просторі;
- реалізацією положення державних, регіональних й міських програм розвитку освіти,забезпеченням дотримання педагогічними працівниками положень ст.56 Закону України «Про освіту», зокрема у частині, що зобов’язує педагогічних працівників особистим прикладом виховувати у дітей повагу до цінностей України, її державного та політичного устрою;
- впровадженням змісту освіти за новими Державними стандартами початкової та базової повної загальної середньої освіти;
- спрямуванням освітньої діяльності школи на підвищення й розвиток професійних компетентностей акмевчителя, самоформування особистості та збереження здоров’я з позиції акмеологічноі педагогіки;
- формуванням людини, здатної орієнтуватися в глобальному просторі, адаптовуватися до нього й переймати все, що є кращого в інших країнах та застосовувати це в Україні;
- створенням психологічного безпечного середовища для всіх суб’єктів навчально-виховного процесу в умовах воєнної агресії проти України;
- формуванням національної свідомості, реалізацією комплексу заходів щодо посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнів, здійснення навчально-виховного процесу на народознавчих засадах;
- забезпеченням належних умов виховання, навчання та оздоровлення дітей – переселенців та дітей соціально незахищених категорій, здійснювати їхній психологічний та соціально-педагогічний супровід;
- сприянням розповсюдження передового педагогічного досвіду шляхом залучення вчителів до участі в обласній виставці «Освіта Запорізького краю – 2017», різноманітних фахових конкурсах на рівні міста,області, республіки;
- розвитком та модернізацією інформаційно-комп’ютерного забезпечення, формуванням шкільного медіа-середовища, створенням єдиного інформаційного освітнього порталу міста.

2. Здійснювати системну роботу з обдарованими дітьми,підготовку школярів до різноманітних конкурсів,олімпіад, МАН, ЗНО:
- сприяти подальшому впровадженню в навчально-виховний процес елементів медіаосвіти;
- продовжувати педагогічні експерименти щодо пошуку нових акмеотехнологій, форм і методів навчання;
- відстежувати рівень учнівських досягнень, висвітлювати результативність надання освітніх послуг у ЗМІ, на шкільному сайті;
- застосувати в педагогічній діяльності здоров’язберігаючі освітні технології; залучати до проведення уроків здоров’я, позакласних заходів із прищеплення навичок здорового способу життя батьківську громадськість, зокрема керівника школи «Айкідо»;
- здійснювати інформаційне забезпечення педагогів з питань освіти, педагогіки, психології та трансформування наукових ідей у практику педагогічної діяльності;
- використовувати проектні технології в організації методичної роботи;
«Формування стилю корпоративної культури», «Творчий учитель – обдаровані діти»;
- здійснювати взаємодію з вищими навчальними закладами з метою обміну досвідом і передовими технологіями в галузі освіти;
- узагальнити теоретичні знання та оптимізацію шляхів формування акмеологічного освітнього простору «Школи Успіху та Життєтворчості»;
удосконалювати роботу вчителів із учнями з особливими освітніми потребами.

3. Розробити методичні рекомендації щодо впровадження Нового Державного стандарту базової й повної загальної середньої освіти на 2016-2017 навчальний рік.

4. Продовжити роботу в міських методичних об’єднаннях, творчих групах, школах педагогічної майстерності.

5. Організувати та продовжити роботу шкільних мобільних, динамічних та творчих груп, шкіл педагогічної майстерності, семінарів-тренінгів, майстер-класів з метою розвитку активності,творчого потенціалу педагогів, вивчення й упровадження інноваційних освітніх технологій.

Директор БСШ № 16 Н.П.Кондратюк