Кадрова політика школи


Педагогічний колектив БСШ 16

Кадрова політика Бердянської спеціалізованої школи №16 з поглибленим вивченням іноземних мов обумовлена замовленням суспільства на підготовку компетентного випускника і будується з урахуванням підвищених професійних вимог до вчителя, потребує інтенсивного оновлення, модернізації компонентів освітнього процесу на всіх ступенях системи освіти й набуває актуальності у зв'язку з переходом закладу освіти до нового змісту, структури і терміну навчання. У школі змінені підходи до ролі вчителя, який є одночасно й учителем-психологом, учителем-технологом, учителем-дослідником, який творчо, на високому рівні розв’язує складні професійні проблеми. Змінено характер стосунків адміністрації з підлеглими, учителів з учнями, педагогів із батьками. Таким чином вирішується питання формування педагогічних кадрів нового типу.

На підставі аналізу кадрового складу та професійної майстерності педагогів, а також у відповідності до завдань, що окреслені нормативними та концептуальними документами освітньої галузі, проведена робота модернізації педагогічних кадрів, яка спрямована на реалізацію досягнення мети - створення «Школи Успіху й Життєтворчості».

Основні напрямки кадрової політики школи:
- оптимізація штатного розкладу та педагогічного навантаження;
- підготовка педагогічного колективу до організаційних змін;
- створення умов для безперервного підвищення кваліфікації педагогів та управлінців;
- формування потреби у творчій самоосвіті впродовж усієї професійної життєдіяльності;
- підвищення рефлексивної культури педагогічного колективу;
- розробка і запровадження різноманітних особистісних моделей взаємо¬дії учнів і вчителів.

За наслідками реалізації основних напрямків кадрової політики школи передбачається робота педагогічного колективу з:
- реалізації стандарту базової та повної загальної середньої освіти;
- створення умов для формування компетентного вчителя, здатного до саморозвитку, гнучкості в діяльності, креативності;
- осмисленого впровадження нового змісту освіти на підставі компетентнісно-орієнтованого підходу;
- здійснення навчання дітей державною мовою та розширення україномовного простору;
- упровадження нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес;
- формування індивідуального стилю професійної діяльності.

Педагогічний колектив
Аналіз кадрового забезпечення
Педагогічний колектив БСШ 16
Педагогічний колектив БСШ 16


Педагогічні звання
Атестація педагогічних кадрів 2015-2016 н.р.
Педагогічний колектив БСШ 16
Педагогічний колектив БСШ 16