Організація самоврядування


Символічний вигляд «Держави успіхів»:


Символічний вигляд
Формування ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення особистості неможливе без широкого залучення  учнів до участі в управлінні шкільними справами через організацію колективної творчої діяльності та учнівського самоврядування.

Координує роботу всіх органів учнівського самоврядування рада шкільного самоврядування, яку очолює президент школи.
Днем народження учнівської ради вважається 10 жовтня 1999 року, коли відбулися перші вибори президента школи. Кандидатів останніх президентських перегонів (жовтень 2011) було 4. У своїх передвиборчих програмах вони обіцяли продовжувати і покращувати традиції школи.
На основі прямих рівних, вільних виборів, шляхом таємного голосування учнями 5-11 класів була обрана , учениця класу.
Право приймати рішення від імені учнів отримала рада учнівського самоврядування з учнів 5 – 11 класів. Кожен клас обирає на класних зборах представника до ради шляхом голосування. Як правило це голови класних рад. У склад ради увійшли й інші кандидати у президенти, які очолюють центри ради. Без підтримки і допомоги вчителів учнівське самоврядування було б малоефективним, тому й у президента школи, і в голів центрів є вчителі-куратори. Вони допомагають учням визначати проблеми, знаходити шлях її вирішення, підтримують дитячу ініціативу, не нав’язують свої точки зору, а разом з дітьми обмірковують справи.

Педагоги школи, а саме керівники клубів, педагог-організатор, заступники директора, класні керівники допомагають учням:
- методично грамотно готують їх до участі в самоврядуванні,
- ненав’язливо вносять корективи у їх діяльність,
- допомагають залучити до самоврядування якомога більше ініціативних учнів,
- сприяють зміцненню й розвитку шкільних традицій тощо.

Діти потребують допомоги дорослих і особливо тоді, коли виникає проблема взаємин з іншими. Саме педагог, який володіє необхідними психологічними знаннями, наділений педагогічним досвідом, може вчасно попередити виникнення конфлікту в колективі , скерувати дитячу діяльність в необхідне русло, допомогти дитині в реалізації бажання самоствердження.
Крім учителів школи, лідери співпрацюють з батьківським комітетом. У школі складено план спільних дій тристоронньої угоди між педагогічним колективом, батьківського самоврядування. Основні питання, яким повинні приділити увагу ці категорії, є:
- організація профілактичної, роз’яснювальної та виховної роботи за здоровий спосіб життя під девізом «Разом ми зуміємо сказати «Ні!»»;
- спільна робота з організації та проведення конкурсів «Кращий учень школи» (проводиться до Дня честі школи 9 грудня) і «Учитель року»;
- організація й проведення шкільних референдумів( наприклад «Шкільній формі – так!»);
- у створенні й виданні шкільного альманаху поезій “Автограф”, роботі прес-центра “Махіmum”.

Цілепокладання:
При побудові моделі дитячого самоврядування була сформульована мета: «Формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості.

Завдання:
- залучення учнів до активної участі в житті школи;
- розкриття, самовдосконалення та самореалізація особистості;
- захист прав та інтересів членів своєї організації;
- організація просвітницької роботи серед своїх однолітків;
- організація життя та діяльності свого колективу;
- підготовка до майбутнього життя, орієнтовний вибір професії.

Принципи діяльності:
- добровільності;
- творчої активності;
- самодіяльності;
- виборності органів самоврядування;
- змінюваності.

Організаційний блок:
Шкільне самоврядування має кілька рівнів:
1-й рівень — індивідуальний.
Кожний учень школи має право обирати й бути обраним в органи учнівського самоврядування з урахуванням особистого бажання й рекомендації класного колективу, а також виявляти ініціативу при проведенні будь-якої справи, як шкільної, так і класної.
2-й рівень — рівень первинного колективу.
Усі учні є членами класного колективу, тому основні питання, пов’язані з життєдіяльністю, вирішуються в первинному колективі. Усі члени класного колективу відповідно до своїх інтересів вибирають собі напрям діяльності, якою збираються займатись. Кожна група обирає зі свого складу голову й заступника. Із представників складається рада класу. Усі члени ради по черзі виконують роль голови ради. Рада класу має змінний склад, щоб кожний учень міг випробувати свої можливості, проявити ініціативу в будь-якій діяльності і щоб не було можливості захворіти на «зоряну» хворобу.
На цьому рівні учнівське самоврядування взаємодіє безпосередньо з класним керівником, який представляє інтереси педагогічного колективу та класного батьківського комітету. Для рішення найбільш важливих питань збираються збори учнів, батьків і вчителів-предметників, які працюють у даному класі.
3-й рівень — вищий рівень
Головним законодавчим органом є загальна конференція, що збирається один раз на рік у травні для рішення всіх питань життя учнівського коллективу, рада старшокласників, до складу якої входять голова ради, його заступники, голови центрів ради, старости 5-11 класів.
Зміст діяльності:
- пошук учнів з лідерськими якостями, визначення рівня та перспектив їх розвитку;
- робота над розробкою концепцій самоврядування;
- провели соціологічне опитування щодо пріоритетних напрямів роботи учнівського самоврядування;
- робота над нагромадженням організаційного досвіду і розширенню ролі учнівського самоврядування, діагностикою перспектив розвитку.
Діяльність учнівського самоврядування:
Учнівське самоврядування повинно задовольняти основні вимоги до виховного процесу розвитку творчих здібностей учня:
– гуманізація і демократизація : виховний вплив підпорядковується завданням формування громадянина України, а цей аспект включає високий рівень інтелекту та культури, розвиток творчих задатків особистості, виховання людяності, доброти та інших моральних чеснот;
- зв’язок виховання з реальним життям : робота органів самоврядування повинна передбачати участь у суспільно корисній праці, проведення організаторських акцій на здійснення загальноліцейних традиційних заходів тощо;
- виховання особистості у колективі в ході спільної діяльності : майбутній громадянин повинен бачити себе у соціумі, уміти реально оцінити себе, жити у колективі, навчити створювати його атмосферу, враховуючи думки меншості, шукати шляхи до консенсусу;
- єдність вимог і поваги до особистості.

Технологія організації самоврядування учнів:
Перший крок. Аналіз і оцінка стану учнівського самоврядування (засідання МО класних керівників, педрада, методична рада школи).
Другий крок. Накреслення завдань самоврядування, виходячи з основної педагогічної проблеми, над якою працює школа та науково-методичної програми з виховної роботи; вивчення науково-методичної літератури з проблеми (науково-методичний центр, методрада).
Третій крок. Аналіз реальних можливостей членів педагогічного колективу для налагодження координаторської діяльності, вивчення матеріальних умов функціонування самоврядування.
Четвертий крок. Пошук учнів з лідерськими якостями, визначення рівня та перспектив їх розвитку (МО класних керівників, психологічна служба).
П'ятий крок. Розробка концепцій самоврядування (рада старшокласників).
Шостий крок. Вибори (рада старшокласників).
Сьомий крок. Розробка нормативних документів (МО класних керівників, рада старшокласників, педагоги-координатори).
Восьмий крок. Соціологічне опитування щодо пріоритетних напрямів роботи учнівського самоврядування (рада старшокласників).
Дев’ятий крок. Розробка структури самоврядування, визначення центрів та вибір проектів (рада старшокласників, педагоги-координатори).
Десятий крок. Створення постійних і тимчасових робочих груп (рада старшокласників, педагоги-координатори).
Одинадцятий крок. Нагромадження організаційного досвіду і розширення ролі самоврядування (методрада, педагоги-координатори, рада старшокласників).
Дванадцятий крок. Діагностика перспектив розвитку (рада старшокласників, педагоги-координатори, методрада, педрада).