Результативність та форми виховної роботи 2015-2016 навчальний рік:


У 2015-2016 навчальному році виховна робота в школі була спрямована на реалізацію   Державної національної програми «Освіта України ХХІ століття» та Закону України «Про загальну середню освіту».

Головна увага приділялась національно-патріотичному вихованню, формуванню в учнів громадської та правової свідомості, почуття власної гідності, правових норм, естетичних  смаків, духовного багатства.

Відповідно до основних орієнтирів виховння розроблено річний план виховної роботи школи:
ВЕРЕСЕНЬ: місячник фізичного виховання
ЖОВТЕНЬ: місячник національно-патріотичного виховання
ЛИСТОПАД: місячник правового виховання та правової освіти
ГРУДЕНЬ: місячник військово-патріотичного виховання
СІЧЕНЬ: місячник громадянського виховання
ЛЮТИЙ: місячник профорієнтації та трудового виховання
БЕРЕЗЕНЬ: місячник художньо-естетичного виховання
КВІТЕНЬ: місячник ЦО та екологічного виховання
ТРАВЕНЬ: місячник сімейно-родинного виховання

Конкурси, фестивалі, конференції:
У 2015-2016 н.р. взяли у часть у 35 конкурсах, фестивалях, конференціях тощо.
Із них:
міжнародні – 2
Всеуркаїнські – 6
обласні – 12
міські – 15

Вибороли:
9 – І місць
7 – ІІ місць
7 – ІІІ місць

Понад 30 учнів стали лауреатами різноманітних конкурсічв і фестивалів.

Аналіз роботи методичного об’єднання класних керівників за 2015-2016 н.р.:

Класний керівник повинен мати мудрість учителя, відповідальність старшого товариша, доброту матері, строгість батька.
Та повірте, і для учня в школі немає ближчої людини, ніж класний керівник. Кому ж ще можна розповісти про негаразди з предмета, про сварку з товаришем чи про щасливу подію в сім’ї?

Від класного керівника залежить ступінь сформованості дитячого колективу. Вміння згуртувати навколо себе дітей — великий дар і велика робота. Вміння захопити, повести, відкрити світ — неоціненний скарб справжнього педагога. Захоплення вчителя стає захопленням учнів. І хочемо ми того чи ні, але, оскільки діти зовні схожі на своїх батьків, риси характеру класного керівника переходять у характер вихованців.

Адже байдужість породжує байдужість. І лише вогонь породжує вогонь!

Головним завданням методичної роботи у школі є надання реальної, дієвої допомоги класним керівникам та вихователям у процесі розвитку їхньої майстерності як сплаву професійних знань, навичок і вмінь.

Методичне об'єднання класних керівників – структурний підрозділ внутрішньошкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

У минулому 2015-2016 н.р. методичне об’єднання класних керівників особливу увагу приділило темі морально-естетичного виховання. Кожен класний керівник так спланував свою роботу, щоб рівноцінно поєднувати виховні справи, зміст яких охоплює різні сфери життєдіяльності дитини; розвивати її природні потреби у спілкуванні, пізнанні, грі, творчості, соціальному визнанні: формувати її стійкий активно включений інтерес до позакласних справ, активного дозвілля, повагу до старших, забезпечити комфортний фізичний та емоційний стан.

У минулому навчальному році методичне об’єднання класних керівників також спрямувало свою роботу на:
– розвиток естетичних смаків і уподобань школярів, залучення до прекрасного, до уміння сприймати і цінувати мистецтво;
– виховання школярів на загальноприйнятих нормах етики і моралі;
– виховання гармонійно та всебічно розвинутої особистості кожного школяра;
– надання допомоги батькам у сімейному вихованні, творча співпраця з батьківською громадськістю;
– вивчення і впровадження в практику педагогічної майстерності класного керівника з питань психолого-педагогічного спілкування з учнями різних категорій;
– пропаганда здорового способу життя, залучення до занять спортом, фізкультурою, закалюванням організму;
– упровадження в систему виховної роботи заходів по запобіганню насильства над дітьми, між дітьми, попередження травматизму.

Це відображено в темах шкільного методичного об’єднання.

У виховній роботі використовували різноманітні за формою та змістом заходи:
– «Презентація класу » - класні керівники Михайлець Г.А. (5-А клас), Грицан Г. Л. (5-Б клас) та Мартинюк З.О. (5-В клас)
– « Шевченківські дні » всі класні керівники протягом навчального року.
– Лінійка «День Соборності України » класні керівники Врублевська Л.В., Степанолва Л.М. , Гіренко В.М.(10-ті класи)
– Урок пам’яті «Вшанування Героїв небесної Сотні» класні керівники Заєнчковська ВФ,, Ткачова К.М., Бондаренко Т.В. (11-ті класи)
– «Вечір зустрічі випускників» класні керівники 11-их класів: Заєнчковська ВФ,, Ткачова К.М., Бондаренко Т.В.
– Відкрита виховна година «День Землі » класні керівники Бєдунова О.М., Касян Н.В. (8-Б, В класи)
– Лінійка Скорботи «Чорнобиль» класні керівники Чиньонна Н.С., Анисенко Н.М., Матвєєва С.Ю. (9-ті класи)

Також класні керівники проводили правові бесіди, профорієнтаційні бесіди (9-ті та 11-і класи), виховні години «Голодомор», «Снід», «9 травня – День Перемоги» тощо.

Є проблеми, які потребують вирішення у новому 2016-2017 навчальному році. Потрібно відійти від так званих «виховних годин», адже виховання – постійний, неперервний процес, а не 30-хвилинний вплив на дитину 1 раз на тиждень. Потрібно використовувати традиційні форми виховної роботи: диспути, години спілкування, різні форми роботи із книгою, ілюстраціями, періодичною пресою, усні журнали, екскурсії, ранки, свята, вікторини, конкурси, змагання по вікових категоріях. Тому вчителями школи було розроблено планування на наступний навчальний рік, включаючи такі етапи:
– правове виховання;
– фізичне виховання та формування здорового способу життя;
– патріотичне виховання;
– морально-етичне виховання;
– профорієнтація і трудове виховання;
– екологічна та туристично-краєзнавча робота;
– превентивне виховання.

Також був розроблений і спланований батьківський всеобуч(для початкової, середньої та старшої школи).

Мета і задачі роботи шкільного МО класних керівників у 2016-2017 н.р.
– здійснювати позакласну та позаурочну виховну роботу;
– формувати творчу, працелюбну особистість, її національну свідомість, готовність до праці в ім’я України, культуру знань;
– виховувати свідоме ставлення до праці як вищої цінності людини і суспільства;
– стимулювати до самоосвіти, самовдосконалення та здорового способу життя;
– підготувати до самостійного життя особистість, яка вміє швидко адаптуватися до змін, використовувати власні знання у практичних справах, вміє реалізувати ідеї у практичній діяльності;
– вживати додаткові заходи щодо профілактики правопорушень, попередження та зменшення вживання шкідливих звичок;
– формувати позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя у дітей та молоді.