Структура виховної роботи


Проблемна тема школи: «Формування акмеологічної позиції школярів через основні орієнтири виховання»

Виховні завдання закладу:
- створення сприятливих умов для формування та самореалізації учня в соціумі як громадянина, професіонала, сім’янина;
- стимулювання акмеологічної позиції учнів шляхом залучення до активних видів діяльності, спираючись на основні напрямки виховної роботи;
- створення умов для психологічної стабілізації учнів «групи ризику», шляхом залучення їх до колективних форм роботи, розвитку здатності до позитивних стосунків із суспільством, державою, людьми;
- використання сучасних соціально-психологічних методик, прогресивних форм роботи з учнівським, батьківським і педагогічним колективами, спрямованих на збереження здоров’я учнівської молоді.

Пріоритетними напрямками виховного процесу БСШ № 16 є:
- національно-патріотичне і громадянське виховання, яке здійснюється з метою формування в учнівської молоді рис громадянина України, вироблення національного патріотизму, глибокого розуміння громадянського обов'язку, пошани до Конституції України, державних символів;
- морально-етичне виховання, мета заходів якого полягає у виробленні потреби поводити себе згідно з моральними нормами, прийнятими в суспільстві, наслідування кращого досвіду попередніх поколінь, традицій сім'ї, родини, народу з усвідомленням загальнолюдських пріоритетів;
- художньо-естетичне виховання передбачає ознайомлення учнів школи з народним мистецтвом, пісенним та поетичним фольклором, звичаями та традиціями українського народу. Велике значення в художньо-естетичному виховання відіграє збереження і розвиток місцевих традицій народного мистецтва;
- екологічне виховання, завдання якого полягає у формуванні в учнів усвідомлення того, що людина — частина природи, почуття відповідальності за стан навколишнього середовища, виховання культури поведінки, формування практичних вмінь та навичок дбайливого ставлення до природних багатств;
- фізичне виховання, має на меті утвердження принципів здорового способу життя, що впливає на загальне підвищення стану здоров'я українського суспільства та без якого повноцінний розвиток учнівської молоді неможливий.

Використовуються наступні інноваційні технології:
- клубна та гурткова робота;
- проектна діяльність;
- дослідницько-пошукова діяльність;
- створення ситуації успіху;
- медіаосвіта.

Системоутворюючою діяльністю, яка забезпечує реалізацію цілей виховання в Бердянській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням іноземних мов, є клубна й гурткова діяльність. У школі працюють наступні клуби та гуртки (курсивом виділено ті, що не оплачуються): літературно-поетичний клуб «Сучасник», літературна світлиця «Біла лілея», еколого-просвітницький клуб «Дивосвіт», психолого-педагогічний клуб «Підліток», англійський клуб та німецький клуб, а також гуртки «Вишивка й декор», «Чарівний пензлик», «Мій маленький англійський театр», етнографічний гурток «Берегиня», вокальний ансамбль «Камертон», Гурток програмування «Кодфорс», гурток «Виготовлення сувенірів», гурток «Юні книголюби», гурток «Доньки-матері», гурток «Юний стрілець», спортвно-оздоровча секція. Клубна й гурткова робота є найбільш масовою формою науково-дослідницької творчості учнів та найпоширенішою формою позакласної роботи.

Структура позакласної виховної роботи Бердянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 16 з поглибленим вивченням іноземних мов:
Структура виховної роботи