Шкільні методичні осередки


Науково-методична робота в школі організована згідно із ЗУ «Про загальну середню освіту», рекомендаціями МОНУ «Про організацію методичної роботи із педагогічними кадрами», Положенням про методичний кабінет загальноосвітнього закладу, наказами відділу освіти. У школі розроблена відповідна структура методичної роботи з урахуванням умов організації навчально-виховного процесу та потреб педагогічних працівників щодо підвищення їх наукового, професійного та загальнокультурного рівнів. Структура методичної роботи закладу включає заходи із створення та покращення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, формування методичної культури педагогічних працівників, дослідно-експертної та аналітико-моніторингової діяльності педагогічного колективу. У школі діє 6 методичних об’єднань, зокрема такі: м/о класних керівників та 5 предметних м/о.

На засіданнях м/о, які відбуваються не менше 4 разів на рік, розглядаються нормативні документи з питань організації навчально-виховного процесу, актуальні проблеми викладання навчальних дисциплін, ознайомлення з науково-методичною літературою, стан та ефективність організації самоосвітньої діяльності вчителів, упровадження сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних технологій, проведення предметних тижнів, організація та результативність роботи з обдарованою молоддю, аналіз результатів моніторингу якості навчально-виховного процесу та пошук шляхів подолання недоліків і піднесення якості знань учнів.

Робота методичних об’єднань спрямована на підвищення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Кожне МО, окрім реалізації загальношкільної проблемної теми, вирішує й свої нагальні проблеми, працює над власною проблемною темою.


Кафедра початкових класів
Кафедра суспільно–гуманітарного циклу
Шкільні методичні осередки
Шкільні методичні осередки


Кафедра суспільно–гуманітарного циклу
Кафедра природниче–математичного циклу
Шкільні методичні осередки
Шкільні методичні осередки


Кафедра естетично – спортивно – трудового циклу
Шкільні методичні осередки


З метою мобілізації зусиль педагогічного колективу на виконання освітньо-методичних завдань школи та забезпечення неперервності навчання педагогів, організовано роботу ШМО та призначено керівниками методичних об’єднань учителів:

Матвєєву Т.Ю. - керівником МО вчителів природничо- математичних наук;
Дехтярук Н.Г. – керівником МО вчителів іноземних мов;
Шеремету В.В. – керівником МО вчителів початкових класів;
Грицан Г.Л. – керівником МО вчителів -філологічного циклу;
Волошина В.Є. - керівником МО спортивного циклу;
Цикіну І.В. - історії та правознавства;
Зубкову К.І. - естетичного та технологічного циклу.

З метою забезпечення злагодженої роботи педагогічного колективу над розв’язанням проблем сучасного навчання та виховання заплановано підготувати й провести педагогічні ради:

СЕРПЕНЬ - Педагогічна рада: «Управління якістю освіти в умовах запровадження нових Держстандартів та формування акме учня (результати роботи школи за 2015-2016 н.р.)»
Відповідальні: Кондратюк Н.П.

ЛИСТОПАД - Педагогічна рада: «Взаємодія школи та сімї у виховному процесі як головний чинникстановлення повноцінної особистості»
Відповідальні: Коробова О.О.

СІЧЕНЬ - Педагогічна рада:« Про стан викладання російської, німецької мов та предметів природничо-технологічного циклу в умовах впровадження нового Держстандарту».
Відповідальні: Нюкало О.В., Воронкіна М.В., Клевцова С.Л.

КВІТЕНЬ - Педагогічна рада: «Результативність діяльності педагогічного колективу у формуванні акмеологічного простору «Школи Успіху та життєтворчості».
Відповідальні: Воронкіна М.В.

Заплановано організувати в поточному році роботу науково-практичних семінарів та семінарів-тренінгів за проблемною тематикою «Шляхи формування акмеологічного освітнього простору «Школи Успіху та Життєтворчості»»:

Психолого-педагогічний консиліум з питань адаптації учнів початкової школи під час переходу на навчання до ланки основної школи. Листопад, 2016 р.
Відповідальні: Воронкіна М.В., Бєдунова О.М.

Психолого-педагогічний семінар:«Обдарована дитина-майбутнє України» Грудень, 2016 р.
Відповідальні: Бєдунова О.М., Воронкіна М.В.

Усний журнал «Аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з проблемної теми» Грудень, 2016 р., квітень 2017
Відповідальні: Козакова О.В., Воронкіна М.В.

Психолого-педагогічний семінар: «Збереження здоров’я з позиції акмеологічноі педагогіки». Лютий, 2017р.
Відповідальні: Воронкіна М.В., Бєдунова О.М.

Організовано роботу шкільних мобільних, динамічних та творчих груп, шкіл педагогічної майстерності, семінарів-тренінгів, майстер-класів:

Лабораторії невирішених проблем:
«ЗНО – 2017» Керівник: Олейнікова О.Г.
«Нові Державні стандарти та шляхи їх упровадження» Керівник: Стойчева Н.З.
«Розвиток навичок писемного мовлення на уроках іноземної мови» Керівник: Мордус Л.П.
«Підготовка до ДПА та ЗНО з іноземних мов» Керівник: Головко Л.Л.

Майстерень творчих ініціатив:
«Забезпечення медіа супроводу навчально-виховного процесу» Керівник: Пасічник А.В.
«Сучасний урок з позиції акмеологічної педагогіки» Керівник: Бондаренко Т.В.
«З розробки пам’ятки для роботи над помилками для підвищення орфографічноі компетенціі» Керівник: Лакісова В.М.
«З підвищення мовленнєвої компетенціі, зокрема розвитку уміння аргументовано висловлювати власні думки» Керівник: Харламова О.В.

Динамічних груп:
«Ефективний урок іноземної мови у світлі сучасних вимог до викладання іноземних мов» Керівник: Сергієнко Л.В.
«Забезпечення функціонування шкільного сайту іноземними мовами» Керівник: Дубінін А.О.
«Здоров’язбережувальні технології навчання» Керівник: Присталова Н.А., Гіренко В.Д.

Інформаційне джерело:
«Новинки в методиці та організації навчально-виховного процесу» Керівник: Козакова О.В.
Креативну групу «Автограф» Керівник: Заєнчковська В.Ф., Нюкало О.В.
Науково-практичну лабораторію сучасних технологій викладання філологічних дисциплін Керівник: Олейнікова О.Г.
Консалтингової групи з редагування творчих робіт учнів та матеріалів шкільного сайту. Керівник: Анисенко Н.М.
Школу молодого вчителя іноземних мов. Керівник: Антипова Н.О.

З метою надання дієвої допомоги в професійному становленні молодому спеціалістові закріпити досвідчених учителів-наставників:
Іващенко В.Е. – Дубінін А.О.
Шептій Я.П. – Дубінін А.О.
Гронь А.М. – Волошин В.Є.
Шарова Я.В. – Шарій Н.П.
Аксиненко Т.С. – Антипова Н.О.
Марков Д.Ю. – Чердаклієва О.В.
Лукянчиков А.В. – Чердаклієва О.В.
Волошина Н.І. – Прохорович Н.І.
Мироненко Ю.О. – Антоненко Т.О.